• ផលិតផល
  • ផលិតផលនំ PETIT
  • ចេកឆាប
  • កាគិហ្គូរិ

Angkor Cookies Facebook page

ព័ត៌មានហាងនំអង្គរ / ហាងកាហ្វេ Khmer Time

អាសយដ្ឋាន / On the main road to Angkor Wat, in front of
    Sofitel Hotel, Siem Reap, Kingdom of Cambodia
លេខទូរស័ព្ទ / (+855) (0)12 315 804 / (+855) (0)63 964 770
ម៉ោងធ្វើការ / 9:30 am - 7:00 pm(7 ថ្ងៃក្នុងមួយ សប្តាហ៍)
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន / info@angkorcookies.com

នៅលើបណ្ដោយផ្លូវ ហ្សាលដឺ ហ្គោល ដែលគេហៅថាផ្លូវអង្គរវត្ត នៅក្នុងទិសដៅទៅប្រាសាទអង្គរវត្ត។ នៅពេលអ្នកប្រទះឃើញសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែលនៅខាងឆ្វេងដៃ​ នោះអ្នកអាចឃើញ ហាងរបស់យើងនៅខាងស្តាំពីមុខសណ្ឋាគារ។

Page Top